Aktuellt

Välkommen på husvisning!

Lördagen den 4 april
kl 11.00 -13.00

I Ytterby, Kungälv har vi byggt ett fint kundanpassat Villa Näktergalen.  Här har ni möjlighet att se och känna på ett Dala Trähus i verkligheten. Visningen är en öppen visning så ingen föranmälan behövs. Varmt välkomna!

För mer information kontakta:
Marie Henriksen
marie@dalatrahus.se
tel 076-898 72 72

Läs vidare längre ner på sidan hur Dala Trähus hanterar Coronaviruset.

 

Läs mer om vår husmodell Villa Näktergalen:

Näktergalen

Adress: Grönmossegatan 12, 442 53 Ytterby

 

Hur Dala Trähus hanterar Covid-19
Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för att smittas av Covid-19 (Coronaviruset) i Sverige till ”mycket hög”. För att minska smittspridningen ändrar vi våra rutiner kring besök på Husknuten eller på våra husvisningar.

Dala Trähus går efter UD’s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer utvecklingen och kommer anpassa våra rutiner utifrån vad som sker.

 

Allmänt gäller alltid att använda sunt förnuft och respekt för varandra genom att:

• Var noga med handhygien, tvätta händerna ofta – använd desinfektionsmedel när du inte har tillgång till tvål.
• Ta inte i hand när ni hälsar, varken med kunder eller varandra
• Håll minst 1 meters avstånd och helst 2 meter vid genomgång mellan kund-säljare
• Hosta i en näsduk eller armveck

 

Ändrade rutiner för besök hos dig som husvisnigen är hos

Inför besök hos dig där det skall ske en husvisning ska du besvara följande frågor:
• Uppvisar du symptom som torrhosta, feber eller andningsbesvär?
• Har du under de senaste 2 veckorna träffat någon med ovan symptom?

Är svaret ja på någon av dessa frågor ska husvisningen ställas in och visningen ske först när du är helt symptomfri och/eller har varit i karantän efter hemkomst i minst 14 dagar.

 

Under besök på husknuten eller vårt huvudkontor vidtar vi följande försiktighetsåtgärder:

• Vi tar inte i hand när vi hälsar.
• Dala Trähus personal som upplevt symptom är ej i arbete och får inte träffa kunder samarbetspartners eller annan Dala Trähus-personal.

 

Ändrade rutiner kring visningar

De visningar som är planerade kommer att äga rum utifrån hur läget ser ut för tillfället. Innan du kommer på visning ska du besvara följande frågor:

• Uppvisar du symptom som torrhosta, feber eller andningsbesvär?
• Har du under de senaste 2 veckorna träffat någon med ovan symptom?

Är svaret ja på någon av dessa frågor ber vi dig att avvakta med visning tills du är helt symptomfri och/eller har varit i karantän efter hemkomst i minst 14 dagar.

 

Vi vidtar följande försiktighetsåtgärder på våra visningar:

• Vi tar inte i hand när vi hälsar.
• Antalet personer som får vistas i visningshuset eller lokal samtidigt begränsas.
• Dala Trähus personal eller mäklare som upplevt symptom eller befunnit sig i riskområde får inte delta på visning eller träffa intressenter, samarbetspartners eller annan personal.

 

 

Hälsningar
Marie Henriksen
Dala Trähus