Bygga hus

Välkommen på en spännande resa där målet är ditt framtida boende. På Dala Trähus har vi lång erfarenhet av husbyggande och kan därför smidigt och kostnadseffektivt anpassa våra resurser efter dina önskemål och behov. Oavsett om du vill att vi tar en totalentreprenad (nyckelfärdigt på riktigt) för projektet eller om du vill göra några delar själv så hjälper vi dig så att du kan känna dig trygg i ditt husköp.

Inför bygget

Välj hur du vill bygga

Nu är det dags att inleda en spännande resa där målet är ditt framtida boende. På Dala Trähus har vi lång erfarenhet av husbyggande och kan därför smidigt och kostnadseffektivt anpassa våra resurser efter dina önskemål. Bygguppdrag brukar falla inom någon av följande tre kategorier. Välj den som passar dig bäst.

Korta vägen – Totalentreprenad

Slappna av och låt oss på Dala Trähus ta hand om allt från grund till inflyttning. Med totalentreprenad får du ett avtal till ett fast pris, där Dala Trähus sköter all planering och ansvarar för hela byggnationen fram till slutbesiktning. Du får på en gång full kontroll över slutkostnaden.

OBS: Totalentreprenad erbjuder vi inom Bohuslän, Halland samt inåt mot Vänersborg och Borås. Totalentreprenad utanför detta område sker från fall till fall.

Medelvägen

För dig som vill göra en del av jobbet själv eller har egna entreprenadskontakter. Du väljer helt själv hur mycket hjälp du behöver av oss. Det vanligaste vid val av medelvägen är att vi gör färdig utsida och du gör färdig insida. Andra vill att vi tar hand om allt förutom målning och tapetsering. I samråd med en av våra säljare gör ni en gränsdragning som är tydlig om var vårt ansvar slutar och ert börjar.

Långa vägen

Om du vill sköta det mesta själv är det här alternativet för dig. Dala Trähus levererar en byggsats med väggar, material och produkter samt en tidsplan som är beräknad utifrån leveranserna. Du sköter all annan planering och byggnation själv.

Varför välja totalentreprenad?

Med totalentreprenad får du ett avtal till ett fast pris, där Dala Trähus sköter all planering och ansvarar för hela byggnationen fram till slutbesiktning.

Att köpa hus med totalentreprenad är det bästa sättet när man vill ha kontroll över ekonomin i sitt husprojekt.

Dala Trähus är en trygg partner att göra detta med eftersom vi både levererar husstommen och bygger huset färdigt. På grund av detta måste vi ha med och tänka på allt som behövs för att det skall kunna bli ett färdigt hus.

I vår Leverans och entreprenadbeskrivning (LoE) står det vilka material och produkter vi levererar till huset samt vilka arbeten som ingår. Vi gör dock så mycket mer än vad man kan läsa ut av den beskrivningen. Här försöker vi därför förtydliga detta med några enkla sammanställningar om fördelarna med att välja Dala Trähus och vår totalentreprenad.

OBS: Totalentreprenad erbjuder vi inom Bohuslän, Halland samt inåt mot Vänersborg och Borås. Totalentreprenad utanför detta område sker från fall till fall.

Trygghet med Dala Trähus

 • Ansvarsförsäkring
 • Färdigställandegaranti
 • Certifierad fuktmätning av bottenplatta
 • Fuktmätning av regelstommar: Sker innan igenslagning
 • Energibalansberäkning
 • Energirapport: Sakkunnig intyg med platsbesök
 • Provtryckning av klimatskärm: Säkerställa att huset är tätt
 • Betalningsplan: Prestationsbunden med 10% kvar till godkänd slutbesiktning
 • Kontrollbesiktning: 14 dagar innan slutbesiktningen
 • Slutbesiktning
 • 2-års garanti
 • 10-årigt konsumentskydd

Broschyr – Totalentreprenad

Fördelar Dala Trähus Entreprenad

 • Projektledare med samordningsansvar
 • Tidsplan för hela byggnationen med fast slutbesiktningsdatum
 • Funktionsansvar på levererat och uppsatt material
 • Arbetsmiljöansvar Bas U och Bas P
 • Egen entreprenadavdelning med fast anställda snickare
 • Mångåriga samarbeten med utvalda underentreprenörer
 • Egenkontroller på utförda arbeten
 • Byggplatsmaterial lyfts in på plattan innan montering (fuktsäkring)
 • Byggställning
 • Kran för montering
 • Spik, skruv och infästningsmaterial för entreprenadarbetena
 • Byggplatsmöten
 • Träff och genomgång med elektriker på byggplats
 • Träff med kakelsättare på plats för genomgång av kakelval
 • Träff med målare på plats för genomgång av målning
 • Inmålning av taklist, ytterhörnskydd, godkänd pappremsa.
 • Containrar för avfall under byggtid

Fördelar Dala Trähus Byggsats

 • Husfabrik på Västkusten – kort transportväg – bra för miljön
 • Personligt företag med lång erfarenhet av både husfabrik och entreprenad
 • Flexibla fasadmöjligheter: Traditionell, Modern, Allmoge, New England eller Industriell stil m. fl.
 • Kvalitetsmaterial från kända leverantörer med flera val inom standardprodukterna
 • Väl beprövad byggteknik med stabila lösningar såsom: Infällt bjälklag i yttervägg med tät anslutning för att motverka köldbryggor och ger tätare och stabilare hus
 • Extra stabilt bjälklag med gles c/c 100 mm + spånskiva + färdiggolv.
 • Aluminiumbeklädda träfönster , U-värden: fast fönster 0,8 W/m2K., öppningsbart 0,9 W/m2K
 • Vattenburen golvvärme på plan ett.
 • Osb och gips på ytterväggar som standard
 • 45*95 mm stomme med isolerade innerväggar

Övriga byggherrekostnader

I samband med er husaffär finns det fler utgifter att tänka på än själva huset. Dessa kostnader ligger utanför huskostnaden och ingår inte i Dala Trähus offert.

 • Tomt: Köpeskillingen för tomten
 • Lagfart: 1,5% (4,25% för företag) av köpeskillingen för tomten + expeditionsaavgift.
 • Mark: Alla kostnader som behövs för att möjliggöra en husbyggnation på tomten såsom exempelvis pålning, sprängning, bortforssling av överskottsmassor, trädfällning, borttagning av stubbar, rivning samt finplanering.
 • Avgifter: Anslutningsavgifter såsom va, el, tele/fiber. Sotningsintyg vid ev kamin.
 • Bygglov: Kommunal avgift som bl a omfattar nybyggnadskarta, planavgift, utsättning av huset mm.
 • Pantbrev: 2% av lånat belopp
 • Byggnadskreditiv: Ränta på ev lånade pengar under byggtid.
 • Byggnadskreditiv: Även kallat ”Byggnadslån” är ett slags allt-i-ett-lån som löper under hela byggtiden. Ni tar ut pengar från lånet i den takt ni behöver betala för t ex tomt, grund, stomme osv.
 • Kontrollansvarig: Skall bistå er (byggherren) att uppfylla samhällets krav vid byggnationen. Kontrollansvarig deltar i samråd och närvarar vid kontroller och besiktningar.
 • Byggel: Elförbrukning under byggtiden
 • Omlastning: Beställaren ansvarar för att framkomlighet till byggplatsen finns för bil och släp (24m). Eventuell omlastning eller tid för detta ingår ej.
 • BK3 väg: Extrakostnader för frakter som har uppkommit p g a att väg ej håller Bk 1 klass eller ej tillåter bil och släp (24 m) att komma fram till tomt samt eventuell omlastning.
 • Utvändig målning: Väggblocken levereras grundmålade, våra hus levereras och byggs året om men från sen höst till vår kan husen inte målas pga av väderleken. Utvändig målning ingår därför inte i vår offert.

Vägen till ditt husägande

Att bygga hus är en rolig resa men det är också en komplex process där allt måste stämma perfekt. Vår ambition är att göra din husbyggarresa till en trevlig och trygg upplevelse genom att tydligt guida dig igenom alla steg till dess du sätter nyckeln i dörren. Nedan ser du hela processen steg för steg.

Steg 1 Att välja rätt husmodell

Val av husmodell
Utgå från den design och stil som tilltalar dig, både när det gäller husets insida och utsida. Men tänk också på vad som passar tomten. Är det en sluttningstomt? Eller finns det begränsningar satta i förhandsbeskedet eller i detaljplanen, till exempel en maxhöjd på nocken? Kontakta våra säljare så guidar de dig rätt bland våra olika husmodeller eller om du har en egen ritning. Nu är det även läge att kontakta en markentreprenör som kan bedöma tomtens möjligheter och begränsningar och som kan ge en första offert på markarbetet.

Offert med LoE (leverans och entreprenadbeskrivning)
I enlighet med dina grundönskemål tar vi fram en offert. I detta skede jobbar vi med de stora penseldragen för ditt hus.

Köpeavtal
Vi signerar ett grundläggande avtal för att initiera byggprocessen.

Steg 2 Anpassa ditt hus och ansök om bygglov

Plan- och fasadförändringar
Vill du flytta en vägg eller kanske ha takkupor på huset? Ska panelen vara liggande eller stående? I det här läget anpassar du ditt framtida hem och valen kan stundtals vara många, men samtidigt roliga.

Bygglovsansökan
Ansökan om bygglov gör du hos den kommun där huset ska byggas och den processen hjälper vi till med. Kontaktuppgifter till samtliga kommuner hittar du på boverket.se. När du har fått bygglovet beviljat måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

Standard- och tillvalsmöte
Under tiden som bygglovet hanteras är det dags att börja titta på detaljerna. Med kända kvalitetsvarumärken som Ballingslöv, Tarkett och Siemens kan du känna dig trygg i alla dina val hos Dala Trähus. Redan i standardutrustningen får du ett välutrustat hem, men du har också möjlighet att sätta din personliga prägel på hemmet genom att göra ytterligare tillval som rör kök, kyl, frys, ugn, badrumsinredning och beslag. Alla val måste vara klara innan husbeställningen och givetvis hjälper vi till att lotsa dig genom dem.

Steg 3 Slutgiltig order innan bygget

Beställning av hus, ToLo (tillverkning och leveransorder)
När bygglovet är klart och detaljerna satta är det dags att göra den slutgiltiga husbeställningen. Efter att den är gjord kan du inte göra förändringar i utförandet eller i leveransomfattningen. ToLo betyder tillverknings- och leveransorder och det är utifrån den som vi gör alla beställningar och byggnation. Därför är det viktigt att alla val och tillval är gjorda, och att eventuella justeringar är inskrivna i de slutgiltiga plan- och fasadritningarna.

När ToLo:n är signerad bokar säljaren ett överlämningsmöte med huvudkontoret. Under mötet går vi tillsammans igenom ordern och rätar ut eventuella frågetecken. Vi sätter också den preliminära tidsplanen för bygget.

Projektering startar
Efter överlämningsmötet startar projekteringen i enlighet med ToLo. Nu går vi igenom hela konstruktionen med allt från balk- och takstolsdimensioner, ritningar på väggarna i fabriken, dragning av VA etc.

Tekniskt samråd
Eftersom det är du som är byggets juridiska byggherre sköter du tillsammans med din KA kontakten med kommunen och säkerställer en korrekt dokumentation. En viktig del i uppdraget som byggherre är att träffa kommunen för tekniskt samråd. Samrådet är ett led i kommunens arbete att bedöma om du som byggherre kan ta ditt ansvar för att samhällskraven enligt PBL & BBR uppfylls. På samrådet planeras och organiseras bygget, här fastställs kontrollplan och handlingar. Till samrådet tar Dala Trähus fram de handlingar som kommunen behöver för att kunna bedöma om startbesked kan ges. I avtalet framgår det vilka handlingar vi tar fram. Om det behövs fler handlingar kompletteras detta efter samtal med kommunen.

Steg 4 Bygget är igång

Markarbeten & grundläggning
Beroende på tomtens utformning kan markarbetet innebära olika slags utmaningar. Det gör att det ofta är svårt att uppskatta hur lång tid markarbetet kommer ta. När man börjar gräva kan det visa sig att det även behöver sprängas, så det gäller att starta markarbetet i god tid innan själva byggnationen.

Husleverans
Ditt hus levereras i delar direkt från vår fabrik och montering påbörjas. Alla stommar och grunddelar är byggda i väderskyddad miljö.

Byggarbeten
När bygget är igång kan du, beroende på om du valt totalentreprenad eller någon av de andra byggvägarna, antingen ta det ganska lugnt eller vara i full gång med din byggnation. Under byggtiden kommer du att möta elektrikern och kakelsättaren på plats vid husbygget. Här går ni i lugn och ro igenom var du vill ha uttag och strömbrytare, samt tillval som spottar och handdukstorkar. Ni säkerställer också dina val av kakel och klinker.

Steg 5 Inflytt närmar sig

Slutbesiktning
Om du valt den korta vägen tar det 20–25 veckor från stommontering till slutbesiktning. Den exakta tiden beror på hustyp och om semestrar eller julledighet infaller under byggtiden. Slutbesiktningen utförs av en oberoende besiktningsman. Denne går igenom egenkontroller av hantverkarnas utförda arbeten och säkerställer att allt byggts fackmannamässigt och enligt avtal.
Besiktningsmannen går även igenom intyg från olika leverantörer och de intyg som ska vara med i KA:s kontrollplan, till exempel sotarintyg och ventilationskontroll (OVK).

Slutsamråd och slutbevis
När besiktningen är utförd och godkänd är det dags för kommunen att kontrollera att huset är säkert att leva och bo i. Då hålls ett slutsamråd som du som byggherre eller din KA kallar till. Under slutsamrådet går ni igenom kontrollplanen, som då ska vara komplett ifylld och klar.

Inflyttning
Då var det dags för inflyttning! När kommunen utfärdat ett slutbevis är det bara att flytta in i ditt nya hem.

Vår väggkonstruktion

Väggblocken till våra hus byggs inomhus i fin torr miljö i fabriken i Henån på Orust. Konstruktionen är väl beprövad och står sig stark mot dagens höga energikrav. Med påspikad vit grundmålad panel, gles, utegips med tejpade skarvar, isolering med plast på insidan är väggen klar att monteras direkt vid ankomst till byggplats. Under transporten står blocken i en väderskyddad täckt ”vagga” som sedan lyfts av på byggplats där den tas emot av våra snickare för montering.

Våra väggar i kombination med att bjälklagen är infällda i väggen och omsluts av plast gör att våra hus får en riktigt bra täthet. Husen provtrycks under byggnationen för att säkerställa att inga inläckage finns och har den täthet som behövs föra att säkerställa energikraven.

Se video på stomresningen av ett av våra projekt i Hyssna.

Husmodell: Villa Hortensian. 

Standard/Tillval

Låt ditt nya hem spegla din personlighet. Du kan göra många olika tillval som gör att huset verkligen känns som ditt, från dubbelkommod i badrummet till vinkyl i köket. Eller varför inte en bastu?

I samtliga hus ingår kök och badrumsinredning från Ballingslöv och vitvaror från Siemens. Grundstandarden är alltid hög så oavsett om du gör tillval eller inte kan du känna dig trygg med kvaliteten. Som exempel på tillval kan nämnas helintegrerade diskmaskiner som gör att diskmaskinen smälter in med kökets luckor och lådor. Ett annat exempel är lyxiga rainshower duschar som gör att du får spa-känsla i badrummet. Läs mer om vad som är standard och vilka tillval du kan göra i standard- och tillvalsbroschyren. Om du önskar något utöver det som finns i katalogen hjälper vi självklart till att fixa det.

Läs vår katalog med standard- och tillvalsprodukter

       

   

Nyckelfärdig solcellsinstallation

Genom vårt eget solcellsbolag DT Energi (Dala Trähus Energi AB) anpassar vi varje hus gammalt som nytt efter lagkrav och de önskemål våra kunder har. Vi gör beräkningar på hur husets utformning, antal fönster och ryggåstak påverkar din energiförbrukning. Målet är att förena en trivsam planlösning och design med den senaste energitekniken för att få en hållbar ekonomi. Och kom ihåg, energin som inte förbrukas från solcellsanläggningen säljs tillbaka på elnätet

 • Fast pris

 • Nyckelfärdigt

 • Betala när allt är klart

 • Grönt avdrag, 15% för solceller, 50% laddboxar, 50% batterier

Kontakta oss för mer information och hitta den bästa lösningen för just ditt hus. Gammalt som nytt!

Jakob Hertzman-Ericson
Kontakta mig om solceller & laddboxar

Mobilnummer:  0768-42 29 37
E-postadress:  jakob@dt-energi.se

Stefan Svensson
Kontakta mig om solceller & batterier

Mobilnummer:  076 303 34 21
E-postadress:  Stefan@dt-energi.se